Mesafeli Satış Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR :

1.1. SATICI BİLGİLERİ
www.sahisifa.com sitesinin faaliyetlerini yürüten ;

ŞAHIŞİFA  :
KOCA SİNAN MERKEZ MH.HOCA AHMET YESEVİ CAD.SANCAK SOK.NO: 17

ÜÇLER İŞ MERKEZİ - BAHÇELİEVLER / İSTANBUL


E-mail : info@www.sahisifa.com
(Bundan sonra sahisifa yada SATICI olarak anılacaktır.)

1.2. ALICI BİLGİLERİ

ŞAHIŞİFA Firmasının e-ticaret mağazası www.sahisifa.com ‘a üye olan, üye olup alışveriş yapan ve bu sözleşmenin muhatabı olan müşteriler bundan sonra ALICI veya müşteri olarak anılacaktır. (Bundan sonra ÜYE olarak anılacaktır.)

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu  ŞAHI ŞİFA  sahip olduğu internet sitesi www.sahisifa.com ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

MADDE 3 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 – ÜYE, ŞAHI ŞİFA  ait www.sahisifa.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, ŞAHIŞİFA’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2 – ÜYE, ŞAHIŞİFA tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, ÜYE’nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından ŞAHIŞİFA’ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, ŞAHIŞİFA’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3 – ŞAHIŞİFA’e ait www.sahisifa.com internet sitesinde ÜYE tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen ÜYE’nin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin ŞAHIŞİFA’le hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. ŞAHIŞİFA’in ÜYE’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle ÜYE’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.4 – ÜYE, ŞAHIŞİFA’e ait www.sahisifa.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.5 – ÜYE, ŞAHIŞİFA’e ait www.sahisifa.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.6 – ŞAHIŞİFA, ÜYE ’nin verilerini yetkisiz kişilerce okunmasından ve ÜYE’nin yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. ÜYE, www.sahisifa.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden ŞAHIŞİFA’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7 – İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ÜYE işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, ŞAHIŞİFA’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, ŞAHIŞİFA’in ÜYE’ye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.8 – ŞAHIŞİFA ’e ait www.sahisifa.com internet sitesi yazılım ve tasarımı ŞAHIŞİFA mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar ÜYE tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.9 – ÜYE , diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.10 – ŞAHIŞİFA tarafından www.sahisifa.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.11 – ŞAHIŞİFA , www.sahisifa.com sitesinin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya www.sahisifa.com web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.12 – ŞAHIŞİFA ’in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde ÜYE’nin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. ÜYEişbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, ŞAHIŞİFA’in hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.13 – ŞAHIŞİFA , üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya ŞAHIŞİFA’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) ŞAHIŞİFA ve www.sahisifa.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.14 – ŞAHIŞİFA , üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm ÜYE’ler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.15 – Taraflar, ŞAHIŞİFA’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.16 – ŞAHIŞİFA’e ait www.sahisifa.com web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda ÜYE www.sahisifa.com web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.17 – ŞAHIŞİFA , iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

MADDE 4 – SÖZLEŞMENİN FESHİ

4.1 – İşbu sözleşme ÜYE’nin üyeliğini iptal etmesi veya ŞAHIŞİFA tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. ŞAHIŞİFA ÜYE’nin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda ÜYE’nin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

4.2 – Üye dilediği zaman üyeliğini sonlandırma hakkına sahiptir. Üyeliğinizi sonlandırdıktan sonra sitemiz ile tüm ilişkiniz kesilmiş olacaktır. Üyeliğinizi sonlandırmak için üye girişi yaptıktan sonra iletişim bilgileri sayfamızdan talebinizi iletmelisiniz.

4.3 – Aşağıdaki Durumlarda Üyelik İptal Edilemez

a – Üye son verdiği sipariş üzerinden 60 gün geçmemişse.
b – Farklı bir e-posta adresi ile üyelik iptal talebinde bulunulduysa
c – Üyeye Kayıtlı bilgilerinden ulaşılamıyorsa

4.4 – Aşağıdaki Durumlarda Üyelik Tarafımızdan İptal Edilir

a – ÜYE Ahlak dışı, mesajlar gönderiyor ya da yorum yazıyorsa
b – ÜYE Sahtekarlık girişiminde bulunduysa
c – ÜYE Sisteme veya ŞAHIŞİFA‘e veya ŞAHIŞİFA’e ait www.sahisifa.com ismine zarar vermeye yönelik girişimde bulunduysa.

MADDE 5 – Ürün Yorumları

Her üye ürünlere yorum yazabilir. Bilgilerinizi ve tecrübelerinizi diğer kullanıcılarla paylaştıkça, alışveriş daha keyifli ve bilinçli olacaktır. Müşteri yorumları tarafsız ve tecrübeye dayalı olacağı için daha bilinçli alışveriş ortamı doğacaktır. Ürün yorumu yazarken dikkat etmeniz gerekenler: Genel ahlak kuralları çerçevesinde, diğer kullanıcılara ve ürünün üreticisine saygılı yorumlar yazmaya özen gösterin. Yorumlar incelenerek uygun görülmeyen yorumlar sistemden silinmektedir.

MADDE 6 – İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 7 – Yürürlük

ÜYE’nin, üyelik kaydı yapması ÜYE’nin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme ÜYE’nin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.